4/6/12

Τι σημαίνει, Κύριε...


Τι σημαίνει, Κύριε, το «προσκυνούμεν Σου τα πάθη»;

Τι σημαίνει το «προσδοκούμεν τη Θεία Σου Ανάσταση;»

Η συμμετοχή μας στο πάθος Σου που είναι;

Και η ποιότητα αυτής της συμμετοχής έχει να κάνει με το πάθος ή με την προσδοκία της Ανάστασης;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου