6/11/10

Ο άνθρωπος ήρθε με ένα πρόσωπο...

Το Φως λέει...

Ο άνθρωπος ήρθε με ένα πρόσωπο κατ’ εικόνα, για να γίνει καθ’ ομοίωσιν του Δημιουργού του. Ένα το Ον, με άπειρες εκφράσεις αγάπης. Η αγάπη είναι αυτή που καθορίζει το πρόσωπο...

Επικεντρώσου...
Δημιούργησε το κέντρο σου...
Όλες οι εκδηλώσεις από το κέντρο σου είναι ισομερείς, ισοδύναμες και ενεργειακές. Αυτό προϋποθέτει επίγνωση της Δικαιοσύνης, του Λόγου του Θεού.

Χωρίς κέντρο δεν υπάρχει ομοίωσις. Η στέρηση δεν οδηγεί στην επικέντρωση και όταν, παιδιά μου, λέω στέρηση, εννοώ τη μιζέρια και τη φτώχια της καρδιάς σας. Μια καρδιά στερημένη από το νου της είναι μόνη, αυτό ονομάζουμε μοναξιά, ερημιά. Και ένας νους χωρίς καρδιά είναι άνευ αξίας, γιατί δεν εμπεριέχει το Λόγο του Πατέρα του.
  
Αγάπη και Πνεύμα, ο Λόγος του Θεού.
Καρδιά και νους, ο λόγος του ανθρώπου.
  
Όποιος έχει κέντρο, έχει ορίζοντα, σέβεται και εμπεριέχει το Λόγο του Θεού. Η έλλειψη κέντρου δηλώνει αδυναμία επικοινωνίας, ακανόνιστα σχήματα τα οποία δεν περιέχει ο κύκλος, το τέλειο σχήμα που δηλώνει πληρότητα και άφεση στο κέντρο των κέντρων που είναι ο Θεός.

ΑΜΗΝ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου