20/9/10

Αποσπάσματα από την άχρονη διδασκαλία του φωτός ΙΙΙ

Το Φως λέει...
  
Αρχάγγελε Ραφαήλ,

Υπό την ευλογία του Φωτός

Του Λόγου και της Αγάπης

Γεννηθήτω το θέλημα του πατρός και του Υιού και του Αγ. Πνεύματος

ΑΜΗΝ
  

…διεκδικώ, Κύριε, ποιότητα φωτός…

 …μην αδρανείς ποτέ!
Πάντα σε κίνηση-πάντα σε δράση!

Πάντα πράξεις ανάλογες της ευλογίας και του θαύματος,πάντα εμπνεόμενος από το Λόγο και από την Αγάπη…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου