10/9/10

Κύριε...

Το Φως λέει…

Κύριε, Κύριε

η φωνή μου ακούγεται μόνον εσωτερικά, οι λέξεις δεν αρθρώνονται.

Το μεγαλείο της εμφάνισής Σου δεν περιγράφεται.

Ησυχία - Κυριαρχία - Ειρήνη

Δέος - Παρουσία του Παντός μέσα στο χώρο.

Αγαλλίαση, Δέος, Λατρεία.

Κύριε δεν μπορώ να αρθρώσω μια λέξη, μια φράση.

Δε γίνεται να το περιγράψω, να βάλω το Παν σε λέξεις και χώρους μικρούς και σχετικούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου