15/10/10

Είναι η ώρα που πρέπει να αναλογιστείτε...

Το Φως λέει...
  
Είναι η ώρα που πρέπει να αναλογιστείτε...
Είναι η ώρα που πρέπει να ζήσετε ο καθένας με το δικό του τρόπο τα βιώματά του...
Είναι η ώρα της αξιολόγησης... 
Είναι η ώρα για να διακρίνετε τι σημαίνει εντυπωσιασμός και τι θαυμασμός...
  
Ο εντυπωσιασμός σας οδηγεί σε πρότυπα τα οποία σας δεσμεύουν. Ο θαυμασμός σας οδηγεί στην κατάσταση του δέους.

Μην υποτιμάτε τίποτα!...
Ο εντυπωσιασμός ανοίγει δρόμους αλλά συνεχίζει να σας παραπλανά, ο θαυμασμός σας οδηγεί στη λατρεία του Θεού.
Στο ένα έχετε τον άνθρωπο και στο άλλο το Θεό…

Ο εντυπωσιασμός ξεκινά και τελειώνει  στον άνθρωπο. Έχει κίνητρα, ανταγωνισμούς, ζήλεια, πικρία ίσως: γιατί εκείνος και όχι εγώ…
Ο άνθρωπος εντυπωσιάζεται μόνο από τις εκδηλώσεις του ανθρώπου.

Η Δημιουργία δεν εντυπωσιάζει, εμπεριέχει το θαυμασμό.
Ο θαυμασμός εμπεριέχει το βίωμα. Έχει μοίρασμα, έχει Δέος, έχει Λατρεία…
  
Το ένα εν - τυπώνεται...
Το άλλο δημιουργεί θαύμα...

Το ένα έχει ψευδαίσθηση...
Το άλλο έχει δημιουργία...
  
Ο εντυπωσιασμός και ο θαυμασμός δε συναντώνται. Η πορεία τους είναι παράλληλη.
Η πορεία της εντύπωσης είναι καθοδική γιατί έχει να κάνει με καταστάσεις εγωϊκές.
Η πορεία του θαυμασμού είναι ανοδική γιατί έχει να κάνει με καταστάσεις οντικές.

Θαυμάζω τη Δημιουργία - αναγνωρίζω το Δημιουργό. Είμαι δημιούργημά Του και όλα τα Δημιουργήματά του έχουν την ίδια Πηγή.

Εντυπωσιάζομαι - βλέπω και ακούω τον άνθρωπο, οδηγούμαι στη δέσμευση του πνεύματός μου, δίνω τροφή στον εγωϊσμό μου, δυσκολεύω την επέκτασή μου και δεσμεύω το ον μου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου