31/10/10

Δεν έχεις ισχυρή πίστη γιατί έχεις ισχυρό εγώ...

Το Φως λέει...

Δεν έχεις ισχυρή πίστη, γιατί έχεις ισχυρό εγώ. Χαρακτηριστικό του είναι η αμφισβήτηση. 

Δεν υπάρχει άτυχος. Υπάρχει ο εγωϊκός που θέλησε να κρατήσει τα υπάρχοντά του και όχι να ακολουθήσει.

Η επιλογή είναι απαραίτητη και επιβεβλημένη, ώστε το εγώ ή να γίνει σύμμαχος ή πηγή διλημμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου