16/10/10

Ο Δημιουργός είναι ο αιώνιος Σπορέας...

Το Φως λέει...

Υλική γέννηση: το σώμα συναντάει την ψυχή του και ζωοποιείται...

Πνευματική γέννηση: το Άγιο Πνεύμα συναντά την Άγια Ψυχή και αιωνοποιείται...
  
Έχουμε τη γέννηση του εγώ. Αυτή η γέννηση οδηγεί στην εμφάνιση του όντος. 
Το σώμα ζωοποιείται.

 Η ψυχή, καθαρή, καλεί το Πνεύμα και γεννιέται ο σπόρος της Θείας αιώνιας Δημιουργίας...

 Ο Δημιουργός είναι ο Αιώνιος Σπορέας, ο πανταχού Παρών και τα πάντα Πληρών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου